Social media

Back to all posts
Wellness Tip

Meditate regularly

24/9/2021
Our recommended content

Meditation is a great way to boost your health, improve your mood, and feel more connected to those around you. But it can be challenging to figure out how to get started. Here are some tips to help…

1. Go into your meditation practice without expectations – Meditation is not an instant quick-fix to solving all of life's problems. It takes time to reap the benefits. Approach each meditation as an opportunity to get to know your mind better.

2. Choose a time to meditate, and stick to it – Schedule a time of the day to meditate; this way, it's easier to establish the practice as a habit, and you'll be more likely to do it each day.

3. Create a designated space to meditate – Choosing a room or a space to meditate can help train the body and mind to feel more comfortable and allow you to transition into meditation more easily.

4. Take a few moments to wind down and clear your mind – Jumping right into meditation after a hard day may not be best. It might be harder to sit still and calm your mind. So, try to take a few minutes to wind down and then begin your meditation practice.

5. Start with a few deep breaths to calm the body – Taking a few deep breaths before you begin your meditation can trigger a relaxation response and then the body begins to feel safe and at ease.

6. Breathe – The essence of mindfulness meditation is simply about bringing your awareness back to your breath, over and over again.

7. Come back the next day, even if you don't feel like it – The power of meditation comes in creating a routine and making it a daily practice. A study in 2018 found that meditating for 15 minutes every day promoted positive well-being and reduced stress levels.

A study showed that daily meditation had a similar effect on the body as taking a holiday. So, even though meditation may not feel like a holiday when you have to do it every day, remember that keeping up a routine is key to feeling its effects.

Медитацията е чудесен начин да укрепите здравето си, да подобрите настроението си и да се чувствате по-свързани с хората около вас. Но може да бъде предизвикателство да разберете как да започнете. Ето няколко съвета, които да ви помогнат…

1. Започнете без големи очаквания - Медитацията не е бързо решение на всички житейски проблеми. Отнема време, за да извлечете ползите от нея. Гледайте на медитацията като на възможност да опознаете ума си по-добре.

2. Изберете време за медитация и се придържайте към него - Определете време от деня, в което да медитирате. По този начин по-лесно ще утвърдите практиката като навик и ще бъдете по-склонни да я правите всеки ден.

3. Избор на подходящо място за медитация - Изборът на стая или пространство за медитация е важен фактор, който ще помогне тялото и умът ви да се чувстват по-комфортно и ще ви позволи по-лесно да преминете към медитация.

4. Успокойте се и прочистете съзнанието си - След тежък ден може да не успеете веднага да се впуснете в медитация. Може да ви е по-трудно да седите спокойно и да успокоите ума си. Затова се опитайте да отделите няколко минути, в които ще сте покой и след това започнете с медитацията.

5. Започнете с няколко дълбоки вдишвания, за да успокоите тялото - Няколко дълбоки вдишвания преди началото на медитацията могат да предизвикат реакция на релаксация и тогава тялото започва да се чувства сигурно и спокойно.

6. Дишане - Същността на медитацията за осъзнатост се състои просто в това да връщате съзнанието си към дишането, отново и отново.

7. Опитайте отново, дори и да не ви се иска - Силата на медитацията се крие в създаването на рутина и превръщането ѝ в ежедневна практика. Проучване от 2018 г. установява, че медитацията в продължение на 15 минути всеки ден насърчава положителното благосъстояние и намалява нивата на стрес.

Друго проучване показва, че ежедневната медитация има положителен ефект върху организма, подобен на ефекта от ваканция. Въпреки че може да не усещате медитацията като почивка, когато трябва да я практикувате всеки ден, не забравяйте, че поддържането на рутина е ключът към усещането на нейните ефекти.

Disclaimer: Modifying this text in any way could change its compliance state, so we strongly recommend using the text exactly as it is.

You might also like...