PDF

Fatty Acid Complex

30/9/2021
Article summary

High Quality Mixed Oil Blend

Polyunsaturated fatty acids are essential for maintaining a healthy heart, joints, skin and many other body functions, including good metabolism. Modern lifestyle doesn’t always permit you to get what you need through food alone.

Our mixed oil blend contains the optimal ratio of Omega 6 toOmega 3 as specified by research to support heart health. It is also a good source of Omega 9.

Our Fatty Acid Complex is a great way to ensure you are receiving proper fatty acid nutrition.

Смес от висококачествени масла

Полиненаситените мастни киселини са незаменими за поддържането на здраво сърце, стави, кожа и на много други телесни функции, включително добър метаболизъм. Съвременният начин наживот невинаги позволява да си набавяте необходимото само чрез храната.

Нашата смес от масла съдържа оптималното за поддържане на сърдечното здраве съотношение между мастните киселини Омега 6 и Омега 3, установено от изследванията. Тя е също така е добър източника на Омега 9.

Комплекс Мастни киселини е превъзходен начин да си осигурите необходимите мастни киселини като задължителен компонент на здравословното хранене.

Visokokvalitetna mješavina ulja

Polinezasićene kiseline su prijeko potrebne zaodržavanje zdravog srca, zglobova, kože i mnogih drugih tjelesnih funkcija,uključujući zdrav metabolizam. Moderni stil života ne dozvoljava nam uvijek daisključivo prehranom unesemo u tijelo sve što nam je potrebno.

Naša mješavina ulja sadrži optimalan omjer omega6 i omega 3 masnih kiselina, načinjen prema specifikacijama istraživanja kojasu proučavala zdravlje srca. Uz to je i dobar izvor omega 9 masnih kiselina.

AquaSource Kompleks masnih kiselina predstavljaodličan način da osigurate ispravan prehrambeni unos masnih kiselina.

Μείγμα Ελαίων Υψηλής Ποιότητας

Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα είναι απαραίτητα γιατη διατήρηση της υγείας της καρδιάς, των αρθρώσεων, του δέρματος και πολλώνάλλων λειτουργιών του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου του καλού μεταβολισμού. Οσύγχρονος τρόπος ζωής δεν σας επιτρέπει να λαμβάνετε πάντα όλα όσα χρειάζεστεμόνο μέσω της διατροφής.

Ο συνδυασμός ελαίων μας περιέχει τη βέλτιστηαναλογία Ωμέγα 6 προς Ωμέγα 3, όπως καθορίζεται από έρευνες, για την υποστήριξητης υγείας της καρδιάς. Αποτελεί επίσης μια καλή πηγή Ωμέγα 9 λιπαρών οξέων.

Το Fatty Acid Complex είναι ένας εξαιρετικόςτρόπος για να διασφαλίσετε ότι λαμβάνετε την κατάλληλη ποσότητα λιπαρών οξέων.

For full nutritional information on all AquaSource products (ingredients, directions, allergens and any warnings, if applicable), please see our website www.myaquasource.net