PDF

Fatty Acid Complex

2/11/2023
Article summary

Polyunsaturated fatty acids are essential for maintaining a healthy heart, joints, skin and many other body functions, including good metabolism. The body does not manufacture fatty acids, so they must come from a food source. However, modern lifestyles don’t always allow us to get what we need through food alone.

Our natural and organic mixed oil blend contains the optimal ratio of Omega 6 to Omega 3 as specified by research to support heart health. It is also a good source of Omega 9.

AquaSource Fatty Acid Complex is a great way to ensure you are receiving proper fatty acid nutrition.

Полиненаситените мастни киселини са незаменими за поддържането на здраво сърце, стави, кожа и на много други телесни функции, включително добър метаболизъм. Организмът не произвежда мастни киселини, затова те трябва да се набавят от храната. Съвременният начин на живот обаче невинаги ни позволява да си набавяме необходимото само чрез храната.

Нашата натурална и екологично чиста смес от масла съдържа оптималното за поддържане на сърдечното здраве съотношение между мастните киселини Омега-6 и Омега-3, установено от изследванията. Тя е също така добър източник на Омега-9.

AquaSource Комплекс Мастни киселини е превъзходен начин да си осигурите необходимите мастни киселини като задължителен компонент на здравословното хранене.

For full nutritional information on all AquaSource products (ingredients, directions, allergens and any warnings, if applicable), please see our website www.myaquasource.net