PDF

Omega 3 & Migraines

5/4/2021
Article summary

Study Finds Diet High in Omega 3 &Low in Omega 6 Can Reduce Migraine Symptoms and Frequency

Researchers reported that people who ate a diet high in Omega 3 Fatty Acids, especially while also reducing their intake of Omega 6 fats, reported shorter and less severe headaches compared with those who ate a typical western diet. The reductions were described by the researchers as “large and robust.”

Проучване открива, че богатата на Омега 3 и бедна на Омега 6 диета може да намали симптомите и честотата на поява на мигрената

Изследователи съобщават, че хората, чиято диета е богата на мастни киселини Омега 3, особено ако същевременно консумацията им на мазнини тип Омега 6 бъде намалена, се оплакват от по-кратки и не толкова силни главоболия в сравнение с придържащите се към типичната западна диета. Изследователите описват въпросното намаляване като „голямо и ясно изразено“.

Istraživanje je otkrilo da je prehrana bogata omega 3masnim kiselinama, s istovremenim niskim udjelom omega 6 masnih kiselina, možeublažiti simptome i smanjiti učestalost migrena

Istraživači su izvijestili da ljudi koji konzumirajuprehranu bogatu omega 3 masnim kiselinama, osobito ukoliko pritom ograniče unosomega 6 kiselina, imaju kraće i lakše glavobolje u usporedbi s onima kojislijede tipičnu zapadnjačku prehranu. Istraživači su ovo smanjenje opisali kao„veliko i robusno“.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, μια δίαιτα υψηλήσε Ωμέγα 3 και χαμηλή σε Ωμέγα 6 μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα και τησυχνότητα των ημικρανιών

Ερευνητές ανέφεραν ότι όσοι εφάρμοσαν μια δίαιτα μευψηλή περιεκτικότητα σε Ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, μειώνοντας παράλληλα την πρόσληψητων Ωμέγα 6, ανέφεραν μικρότερους σε διάρκεια και λιγότερο έντονους πονοκεφάλουςσε σύγκριση με όσους ακολούθησαν μια συνηθισμένη, δυτικού τύπου δίαιτα. Οιμειώσεις περιγράφηκαν από τους ερευνητές ως «μεγάλες και σημαντικές».

For full nutritional information on all AquaSource products (ingredients, directions, allergens and any warnings, if applicable), please see our website www.myaquasource.net