PDF

Osteo-Forte

30/4/2021
Article summary

Vital Bone and Joint Nutrition Optimised for Maximum Absorption.

Maintaining healthy bones and joints is important at any age, but especially as we age. In addition to lifestyle and appropriate exercise, good nutrition playsa vital role in bone and joint health – even more so as we grow older. 

AquaSource Osteo-Forte, a certified Vegan product, contains a well-researched range of nutrients that synergistically help support bone and joint health. Just as important, the ingredients in Osteo-Forte are optimised for maximum absorption because, as we age, our bodies tend to be less efficient at absorbing certain nutrition.

Жизненоважна за костите и ставите храна, с максимално добро усвояване.

Поддържането на здрави кости и стави винаги е от изключителна важност и особено – с нарастването на възрастта. Успоредно с начина на живот и подходящите физически натоварвания, доброто хранене е от много голямо значение за здравето на костите и ставите, което нараства с увеличаването на възрастта. 

AquaSource Остео-Форте, сертифициран вегански продукт, съдържа добре изследвани нутриенти, които в синергия спомагат за поддържанездравето на костите и ставите. Също толкова важен е фактът, че съставките в Остео-Форте се усвояват максимално, тъй като с възрастта тялото обикновено не усвоява толкова ефективно, колкото на младини, някои хранителни вещества.

Ζωτικής σημασίας διατροφή για την υγεία τωνοστών και των αρθρώσεων, βελτιστοποιημένη για μέγιστη απορρόφηση.

Η διατήρηση των υγιών οστών και αρθρώσεων είναισημαντική σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά ειδικά καθώς μεγαλώνουμε.  Εκτός από τον τρόπο ζωής και την άσκηση, ηκαλή διατροφή διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην υγεία των οστών και των αρθρώσεων,ακόμα περισσότερο καθώς μεγαλώνουμε. 

Το AquaSource Osteo-Forte, ένα προϊόν μεπιστοποίηση Βίγκαν, περιέχει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη σειρά διατροφικώνουσιών που λειτουργούν σε συνεργασία, υποστηρίζοντας την υγεία των οστών καιτων αρθρώσεων. Εξίσου σημαντικό με αυτό, είναι πως τα συστατικά του Osteo-Forteείναι βελτιστοποιημένα για μέγιστη απορρόφηση, επειδή καθώς μεγαλώνουμε, οοργανισμός μας τείνει να απορροφά λιγότερο αποτελεσματικά ορισμένες θρεπτικέςουσίες.

For full nutritional information on all AquaSource products (ingredients, directions, allergens and any warnings, if applicable), please see our website www.myaquasource.net