Videos

За по-устойчиво бъдеще

В AquaSource ние живеем с ценностите си всеки ден.

В това видео вицепрезидентът на отдел „Маркетинг“, Елена Котова споделя нашите планове за „внасяне на живот“ в марката и ценностите на AquaSource чрез нашата „Зелена харта“. Тя съдържа всички наши прекрасни глобални и местни инициативи, които подкрепят целта ни хората и планетата да бъдат в хармония.

Read more
Споделете видеото:

You might also like...