Social media

Back to all posts
Product Post

Organic Vitamin D

24/9/2021
Our recommended content

Vitamin D is extremely important for good health, naturally supporting bones, muscles, teeth, and immunity. However, in the colder months, it becomes increasingly difficult to get it naturally.

AquaSource combines Organic Vitamin D with Red Algae. Our Vitamin D is derived from organic mushroom powder, a very pure and potent form of vitamin D2 which is virtually unprocessed and certified organic.

Like all other vitamins and minerals, vitamin D is essential for the normal functioning of our immune system.

Витамин D е изключително важен витамин и през студените месеци става все по-трудно да си го набавяме по естествен път. Той спомага за поддържането на по-добро здраве, като по естествен начин подкрепя костите, мускулите, зъбите и имунитета.

AquaSource комбинира Органичен Витамин D с червени водорасли. Нашият витамин D се получава от органични гъби на прах, много чиста и мощна форма на витамин D2, която е почти непреработена и сертифицирана като органична.

Подобно на всички останали витамини и минерали, витамин D е от съществено значение за нормалното функциониране на имунната ни система.

Disclaimer: Modifying this text in any way could change its compliance state, so we strongly recommend using the text exactly as it is.

You might also like...